x
chipita slovakia 1
chipita slovakia 2
chipita slovakia 3
chipita slovakia 4
chipita slovakia 5

Chipita Slovakia Θάλαμος Θερμικής μεταχείρισης

Ο όμιλος εταιριών Chipita μας εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά, με στην νέα τους επένδυση στη Σλοβακία.

Κατασκευάσαμε ένα ειδικό θάλαμο με 2 πόρτες εισόδου, για την θερμική μεταχείριση των παλετών σύμφωνα με ISPM 15. 

Όλη η διαδικασία, ελέγχεται απο ηλεκτρονικό υπολογιστή, και δημιουργείται αναφορά καταγραφής όπως ορίζει το πρότυπο ISPM 15.